jump to navigation

DOKUMENTACJA POWYPADKOWA

Oferuję usługi obejmujące wykonanie profesjonalnego postępowania powypadkowego oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

Rozporządzenie Rady z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.) nakłada na pracodawcę, którego pracownik uległ wypadkowi, następujące obowiązki:

Protokół powypadkowy powinien być przygotowany w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

W ramach swojej działalności podejmuję się prowadzenia działań związanych z: