jump to navigation

KSIĘGA HACCP

Oferuję usługi związane z opracowaniem i wdrożeniem pełnej dokumentacji systemu HACCP.

Księga HACCP obowiązuje wszystkich pracodawców zgodnie  z przepisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.  Nr  171, poz. 1225), którzy zajmują się zbiorowym żywieniem (restauracje, bary, kawiarnie itp.), produkcją i sprzedażą artykułów spożywczych.

Opracowywana dokumentacja HACCP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności  przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością i produktami spożywczymi.