jump to navigation

SZKOLENIA BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkoleń BHP, przeprowadzam w siedzibie Klienta profesjonalne usługi w tym zakresie, które są skierowane do wszystkich grup pracowniczych.

Oferta szkoleniowa obejmuje: